به خانه باز مي گردم؟!

[ad_1]

به خانه باز مي گردم؟!

شماره خبر : 138556

بازيکني که حالا با 34 سال سن و مصدوميت از باشگاه قطري جواب شده بايد چکار کند ؟ معمولا وقتي بازيکنان فوتبال ايران پا به سن مي گذارند

 بازيکني که حالا با 34 سال سن و مصدوميت از باشگاه قطري جواب شده بايد چکار کند ؟ معمولا وقتي بازيکنان فوتبال ايران پا به سن مي گذارند ومي بينند مشتري براي خود ندارند از اين جمله استفاده مي کنند به خانه باز مي گردم و تيمهاي سرخ آبي پايتخت هم معمولا احساسي در ليست خود يکي دوجاي خالي براي بازگشت فرزندان به خانه قرار مي دهند .مجتبي جباري فصل گذشته از ليگ ستارگان قطر فقط يک بازي از 26 هفته بازي 90 دقيقه در زمين حضورداشته . شما بگير از يک دقيقه تا 15 دقيقه هم در بازيهاي مختلف در همين 9 هفته حضور داشته .صبرحوصله مديران الاهلي را هم بسرآورده . اين همه براي اوهزينه شد يک گل بزند ويک پاس گل بدهد براي طول فصل ! حالا برگشته به استقلالي که هنوز در شوک باخت سنگين به العين است و مسئولان ومربيان بي خيال که اينگار نه اينگار اتفاقي تاريخي روي داده ورزمه اين باشگاه  آسيب ديده باز دست به کارهايي ميزنند که پول بيت المال را به پاي تمام شده ها بريزند ؟!

[ad_2]

لینک منبع

نوکر مردم و جيب مردم هستيم؟!

[ad_1]

نوکر مردم و جيب مردم هستيم؟!

شماره خبر : 138555

سالها است که از طرفداران تشکر مي کنند و مي گويند همه چيزشان از طرفداران هست و فرقي هم نمي کند که بازيکن و مدير و مربي و … باشند در طي سالهاي طولاني هميشه يک روند را داشته ايم آقايان گمنام مي آيند

تورج عاطف 

 

نوکر مردم  و جيب مردم  هستيم؟! 

 

سالها است که از طرفداران تشکر مي کنند و مي گويند همه چيزشان از طرفداران هست و فرقي هم نمي کند که بازيکن و مدير و مربي و … باشند در طي سالهاي طولاني هميشه يک روند را داشته ايم آقايان گمنام مي آيند و آزمون و خطاهاي بي شمار فراوان دارند تا به مدد صبر طرفدار موفق مي شوند و اگر هم نشوند از امکانات مالي بهره مند شده و بعد هم خيلي راحت هم مي روند ولي تکيه کلامشان اين است ما ” همه چيزمان طرفداران هستند ”  و يا ” ما نوکر مردم هستيم ”  از جيب همين مردم که به ارباب ورئيس و سرور ملقب مي شوند ماجراجوئي مي کنند و براحتي ميليون ها پول را به باد فنا مي دهند و شاهديم که  چقدر پرونده و شکايت و جريمه در فيفا مي سازند و يا اين همه جريمه باز عبرت نمي گيرند باز خارجي ها را مي گيرند و يا بازيکن اضافه به تيم تحميل مي کنند اما باز مي گويند ” ما نوکر مردم هستيم ” و يا وقتي سامانه اي را معرفي مي کنند و در آمدي کسب مي کنند مردم مي شوند ارباب اما به اين اربابان نه صورت روشني از هزينه ها مي دهند و نه اصولا مي گويند که چه بر سر در آمدها آمده است اما با ز مي گويند ما ” نوکر مردم هستيم ” امروز هم براحتي با اعصاب و روان ميليون ها نفر بازي مي کنند و هيچ  توضيحي ندارند  که چرا بازيکني مي تواند حتي بعد از شروع تمرينات پيش فصل در تمرينات غيبت کند  اما باز سکوت مي کنند و مشغول گفتن حرفهاي تکراري و نوکرم و چاکرم گفتن هستند

آقايان ! بازيکني که مي خواهد انتقال پيدا کند بايد قبل از تمرينات پيش فصل تکليفش روشن شود اين را مردمي مي گويند که شما مدعي هستيد ” نوکر آنها هستيد “

آقايان ! باشگاهي که متضرر از جاه طلبي ها و بي دانشي ها و محروميت ها مي شود تاوانش را مردمي مي دهند که شما مدعي هستيد ” نوکر آنها هستيد “

آقايان ! اعصاب و روان ميليون ها ايراني ملعبه بازيکناني نيست که در بد ترين زمان ممکن قصد خروج از تيمي را مي کنند که معتقديد  صاحبانش آنها و شما نوکر صاحبان آن هستيد 

آقايان ! تيم عاشق مي خواهد  و دنبال عقلانيت بايد باشد نه اين که با گزافه گوئي و مجيز گوئي آن هم از جيب مردم و له کردن اعصاب مردم  بخواهيد اين بساط پر رنج  فوتبالفارسي را پر رونق کنيد

آقايان خدمت گذار !!!تا به کي سکوت؟   چرا  اجازه مي دهيد که به اسم نوکر مردم اين همه تلخي نصيب ملت شود ؟

[ad_2]

لینک منبع

از جادوگر جادومي خواهند ؟!

[ad_1]

از جادوگر جادومي خواهند ؟!

شماره خبر : 138554

هنوز سالگرد اخذ مدرکc مربيگري علي کريمي برگزار نشده .اورا سرمربي نفت تهران کردند . تيمي که قرار است در ليگ قهرمانان آسيا از حيثت فوتبال ايران دفاع کند !

 از جادوگر جادومي خواهند ؟!

ايرج طالع 

هنوز سالگرد اخذ مدرکc مربيگري علي کريمي برگزار نشده .اورا سرمربي نفت تهران کردند . تيمي که قرار است در ليگ قهرمانان آسيا از حيثت فوتبال ايران دفاع کند ! براساس دستورالعمل کنفدراسيون فوتبال آسيا سرمربي وکمک مربي در ليگ قهرمانان بايد مدرک A آسيا را داشته باشند . آيا مديران نفت مي خواهند نام علي کريمي را “تدارکات” تيم رد کنند . همين آبانماه گذشته وقتي کريمي متوجه شد، بايد کلاس c مربيگري بنشيند به حالت قهر گفت: مي روم آنطرف آب ومدرک مي گيرم حالا با کدامين تسلط به زبان  خارجه بماند .يک باختن هايي در فوتبال نياز به سوت آغاز بازي ندارد . مديراني که با جسم بازيکنان نام آور سنگري براي خود مي سازند تا در ناکاميها شريک داشته باشند . علي کريمي براي مربيگري از چه فلسفه اي برخوردار است .چه کارشناسي مربيگري دارد . مربيگري شغل ساده اي نيست .نياز به تجربه دارد .گاهي يک مربي با 10 سال سابقه مربيگري در جريان بازي فقط  دو پلن از بازي با تجربه او همخواني دارد . نگاهي به اينطرف و مجموعه بياندازيم . بازخورد بازيکنان با اين انتخاب چگونه خواهد بود . آنها ميدانند کاردر نفت اولين تجربه مربيشان خواهد بود . نفت شده محل آزمون و خطا ،نفت مي خواهد مدل يک مربي بدون تجربه شود .

دورهاي مربيگري فله اي که برگزار ميشودبه کنار اي کاش کميته آموزش براي شرکت درکلاسها از مربيان  کسب مدال در رده هاي پايه راهم لحاظ قرا ميدادآنوقت چه ريزشي ميشود ووقتي کلاسي برگزار ميشد  کلاس محل تجمع  بازيکنان بازنشسته اي نميشد ،چند روزي از خاطرات بگويند و بخندند 

جاي دوري نرويم  يکي از فاکتور هاي انتخاب  مربي   بررسي دقيق عملکرد فصل گذشته مربي است .فصل گذشته علي کريمي کجا بوده .شايد مديران نفت فکرمي کنند حضوردر VIPوديدزدن چند بازي پرسپوليس براي کريمي کافي باشد .مطالب  در زمينه بديهيات اوليه مربيگري در سطح بالابسيار  است وبعضا تخصصي وخارج از حوصله مخاطبان ، مديران ما  گزينش را با تجارت   اشتباه گرفته اند . با نامها مي خواهند برند ايجاد کنند .اگر قبول کنيم که يادگيري واقعي در گرو عملکرد نهفته است .پس چگونه قبول کنيم يک مربي در سطح c  بدون عملکرد به سطح A   برسد . و ليگ برتري شود .آموزش وپرورش جعبه ابزار يک مربي محسبوب ميشود .مربي هميشه به فکرتوسعه است .وپايه کار او دانش فوتبال مي باشد . وضعيت بحراني نفت تهران بلحاظ ابزار و رواني نيازمند يک مربي بسيار باتجربه بود نه اينکه مدل کريمي شود .  مگر کريمي مي خواهد در نفت جادوکند .براي مربيگري يک نقطه آغازين وجود دارد که براي علي کريمي از مقصد شروع شده .چند صباحي تيم ملي وحالا باشگاه ليگ برتري ،خدا آخر عاقبت اين فوتبال ديمي را ختم به خير کند . براي مقصد طي مسيري لازم است و براي طي مسير هدايت مربي و سپس مي توان از مربي انتظار داشت .هدايت مربي هم همان راهنماي نقشه است.اگر فرداها ليگ قهرمانان که پيشکش کريمي بخواهد در ليگ برتر نتيجه بگيرد بايد مدارک مربيان ليگ برتري مورد بازنگري واقع شود . فوتبال در همه زمانها در توسعه است .ومديران ما از اين توسعه جلوگيري مي کنند .بايد از فوتبال لذت برد .اما همين مديران کام ما را از اين فوتبال تلخ مي کنند .مديراني که خود نيازمند بازنگري هستند چگونه وچطور به اين مسند رسيده اند .

[ad_2]

لینک منبع

جباري مي آيد مگوويان ميرود ؟

[ad_1]

 در حاليکه ليست 18نفره سهميه بزرگسالان تيم استقلال پرشده اما دو گزينه روي ميز منصوريان ديده مي‌شود و اين به معناي آن است که احتمالا يک نفر از اين ليست خط مي‌خورد.

در ساعات ابتدايي بامداد امروز شايعاتي مبني بر مذاکره مجتبي جباري و پندار توفيقي به سرعت منتشر شد و اکنون اين موضوع آنقدر جدي شده که بسياري از آن به عنوان آخرين بمب استقلال در نقل و انتقالات نام مي‌برند.

گفته مي‌شود جباري و مدير نقل و انتقالات باشگاه استقلال به توافق رسيده‌اند اما هنوز برگه‌اي امضا نشده ولي به زودي اين اتفاق خواهد افتاد تا استقلال زيدان آسيا را به خانه خودش بازگرداند. از طرفي خبر پاسخ منفي جباري به علي کريمي براي پوشيدن پيراهن نفت تهران نيز اين شايعه را بيش از پيش جدي مي‌کند.

علاوه بر جباري، نام جلال‌الدين ماشاريپوف هم زمزمه وار شنيده مي‌شود و به نظر مي‌رسد آبي‌ها پس از شماره8 محبوب سکوها نيم نگاهي هم به ستاره ازبک دارند اما چيزي که مسلم است، آن‌ها فعلا تمام تمرکزشان را روي جباري گذاشته‌اند و حتي ممکن است تا ساعاتي ديگر عکس جباري را با پيراهن آبي مشاهده کنيد!

البته اين همه ماجرا نيست! ورود يکي از ايندو هافبک باتجربه و خلاق منوط به پيدا شدن يک جاي خالي در ليست 18نفره استقلال است و به همين خاطر از مدافع باتجربه آبي‌ها به عنوان خروجي اين تيم نام‌برده مي‌شود.

ظاهرا عليرضامنصوريان اعتقادي به استفاده از مگويان در فصل جديد ندارد و به همين خاطر قصد دارد با خط زدن نام او جا را براي جباري و يا حتي مشاريپوف باز کند. البته مدافع ارمني اعلام کرده در صورتي از استقلال جدا مي‌شود که مطالباتش به صورت تمام و کمال پرداخت شود.

به هرترتيب بايد منتظر ماند و ديد که باشگاه استقلال موفق به گرفتن امضا از جباري مي‌شود يا خير. حتي ممکن است در صورت عدم توافق با جباري، آبي‌ها قيد ماشاريپوف را هم بزنند تا با نگهداشتن مگويان، زير بار پرداخت بدهي سنگين ديگري نروند.

[ad_2]

لینک منبع

کانال رسمي کانون مربيان ايران آغاز بکار نمود .

[ad_1]

کانال رسمي کانون مربيان ايران آغاز بکار نمود .

شماره خبر : 138552

کانال رسمي کانون مربيان ايران آغاز بکار نمود .

 کانال رسمي کانون مربيان فوتبال ايران 

مصاحبه با کارشناسان در کسوت مربيکري فوتبال ، ارائه بيوگرافي پيشکسوتان ، انتشار کليپ هاي آموزشي فوتبال بررسي مسائل روز فوتبال و…..رسما آغاز بکار نمود . https://t.me/ifca_ir

[ad_2]

لینک منبع

فوتبال معتاد ما

[ad_1]

فوتبال معتاد ما

شماره خبر : 138551

هر روز که مي گذرد وجه تازه و کاربرد و کارکرد جديدي از فوتبال را در جريانات اجتماع شاهد هستيم .

سعيد حفظي فرد بازيکن اسبق فوتبال مينويسد .

هر روز که مي گذرد وجه تازه و کاربرد و کارکرد جديدي از فوتبال را در جريانات اجتماع شاهد هستيم . بخش مهمي از زندگي امروز مردم را فوتبال تشکيل مي دهد و اگر دور همي خانوادگي ، محلي و يا اداري برپاست نقل محفل فوتبال است و اگر نباشد سياست است . در واقع فوتبال يک پله از سياست نيز جلوتر است ، بر خلاف آنکه بعضي ها مي گويند:” فوتبال دنباله رو سياست است”.

حالا چند وقتي است که جامعه از برگزاري مسابقات داخلي و خارجي تهي شده است و به عينه مي بينم که انگار مردم چيزي را گم کرده اند و خلاء يي در زندگي شان بوجود آمده است ،بي صبرانه منتظر شروع مسابقات هستند.

اين در حاليست که هيچ چيز سر جايش نيست . براي اصلاح امور زمان لازم است ،بگفته جمعي بايد چند وقتي فوتبال را تعطيل کرد و از نو ساختار منطقي ، بالنده و پويا براي آن ترسيم کرد .

داستان فوتبال ما حکم معتادي را دارد ،که نه مي شود ترکش داد و نه ديگر توان پرداخت هزينه هاي اعتيادش را داريم.

جناب تاج بهتر از هرکس معضلات فوتبال را مي شناسد ،اما چاره اي ندارد نگران است که مبادا اين معتاد مفنگي از دست برود.عليرغم اينکه منظره ناخوشايند اين معتاد را هم نمي توان تحمل کرد.

 

[ad_2]

لینک منبع